I

Nexium® (Esomeprazole)

موارد استفاده نکسیوم

نکسیوم حاوی دارویی است به نام اس امپرازول که متعلق به گروه دارویی مهارکننده های پمپ پروتون (ترشح اسید) می باشد که موجب کاهش تولید اسید معده می شوند. نکسیوم برای درمان موارد زیر به کار می رود: در بزرگسالان و کودکان بالای 12 سال

 • درمان زخم های
معده ناشی از گروهی از داروها به نام داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
 • نکسیوم می تواند از ایجاد زخم معده در مصرف کنندگان این داروها پیشگیری کند.
 • افزایش شدید تولید اسید معده
 • نکات قابل توجه قبل از مصرف دارو

  نکسیوم حاوی دارویی است به نام اس امپرازول که متعلق به

  گروه دارویی مهارکننده های پمپ پروتون (ترشح اسید) می باشد که موجب کاهش تولید اسید معده می شوند. نکسیوم برای درمان موارد زیر به کار می رود: در بزرگسالان و کودکان بالای 12 سال

  • درمان زخم های معده ناشی از گروهی از داروها به نام داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
  • نکسیوم می تواند از ایجاد زخم معده در مصرف کنندگان این داروها پیشگیری کند.
  • افزایش شدید تولید اسید معده

  نحوه مصرف دارو

  نکسیوم حاوی دارویی است به نام اس امپرازول که متعلق به گروه دارویی مهارکننده های پمپ پروتون (ترشح اسید) می باشد که موجب کاهش تولید اسید معده می شوند. نکسیوم برای درمان موارد زیر به کار می رود: در بزرگسالان و کودکان بالای 12 سال

  • درمان زخم های معده ناشی از گروهی از داروها به نام داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
  • نکسیوم می تواند از ایجاد زخم معده در مصرف کنندگان این داروها پیشگیری کند.
  • افزایش شدید تولید اسید معده